EXCEL AVANÇAT

PRESENTACIÓ

Excel és una eina imprescindible en molts dels treballs d'avui dia. Una aplicació aparentment senzilla, però amb moltíssimes funcions que ben administrades ens poden facilitar molt la feina del dia a dia.
Adquirir els coneixements necessaris per tal de desenvolupar les utilitats del full de càlcul i les aplicacions a l’hora de fer anàlisi de dades, crear càlculs, funcions i gràfics.

TEMARI
1 - FÓRMULES AVANÇADES
 • eines de fórmules
 • fórmules condicionals i de recerca
 • realitzar càlculs entre fulles
 • matrius
 • subtotals
 • fórmules financeres
 • exercicis
2 - TRACTAMENT DE DADES
 • denominació de rangs
 • regla de validació
 • ordenar dades
 • combinació de dades
 • exercicis
3 - GRÀFICS AVANÇATS
 • modificació d'un gràfic
 • gràfics de 3 dimensions
 • els mini gràfics
 • exercicis
4 - IMATGES I DIBUIXOS EN EXCEL
 • inserir imatges
 • formes o objectes gràfics
 • WordArt
 • diagrames i organigrames (SmartArt)
 • organització d'objectes
 • la comanda camera
 • exercicis
 • exercici d'avaluació 3
5 - BASES DE DADES EN EXCEL
 • filtre de registres
 • funcions per a bases de dades
 • Microsoft query
 • importar o exportar fitxers de text
 • eliminar valors duplicats
 • l'eina text en columnes
 • exercicis
6 -EINES AVANÇADES
 • les etiquetes
 • activació de complements en excel
 • historigráma
 • anàlisi d'hipòtesis
 • escenaris
 • exercicis
7 - VISUAL BASIC EN EXCEL, MACROS
 • ¿Què és una macro?
 • Dades xml
exercicis
8 - TAULES DINÀMIQUES AVANÇADES
 • dominar les taules dinàmiques
 • donar format a una taula dinàmica modificar el disseny de la taula dinàmica
 • segmentació de dades
 • importar dades d'una taula dinàmica
 • gràfics dinàmics

PONENT


LLOC
SALA POLIVALENT COAATT
RAMBLA FRANCESC MACIÀ, 6 BAIXOS
TARRAGONA (TARRAGONA )


DURACIÓ
20 hores

DATES I HORARIS

 03/05/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 10/05/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 17/05/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 24/05/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 31/05/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.

MATRÍCULA
Import col·legiats: 80 € (Subvenció inclosa)
Import no col·legiats: 150 €

DETALLS
Dirigit a: ARQUITECTES TECNICS
[ Tornar ]