CURS "ON LINE" DE FORMACIÓ PER A TÈCNICS COMPETENTS EN LA ELABORACIÓ DE PLANS D’AUTOPROTECCIÓ
"NIVELL BÀSIC"

PRESENTACIÓ

El decret d’autoprotecció 30/2015 de 3 de març, modifica el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i fixa el contingut d’aquestes mesures, i també estableix que els plans d’autoprotecció els poden redactar exclusivament tècnics acreditats a tal efecte.
El COAATT com a centre acreditat per la Generalitat de Catalunya, forma tècnics per a obtenir les acreditacions pertinents.
Existeixen dos nivells d'acreditació:

- La BÀSICA "d'àmbit local": permet realitzar els PLANS D'AUTOPROTECCIÓ que el decret recull en aquesta categoria, i que són activitats de menor risc, per ocupació o per tipus d'activitat, i que avalua i homologa el propi Ajuntament.
Aquesta formació correspon a 142h lectives.

- La SUPERIOR "d'àmbit de Catalunya": recull tota la resta d'activitats amb un àmbit d'afectació més general, pel risc que comporten o be per la ocupació que tenen. Aquests plans d'autoprotecció els avalua la Direccó General de Progecció Civil i holologa la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, i per obtenir-la és imprescindible tenir la formació en el l'àmbit local.
Aquesta formació correspòn a 84 hores lectives.

Pot accedir a aquesta formació qualsevol persona amb titulació universitària, tot i que el caràcter del treball que es desenvolupa, o declina cap a tècnics de l'àmbit de la construcció o industrial.Requisits


El departament exigeix, a part del diploma conforme s'ha aprovat el curs, una titulació universitària.

Al finalitzar el curs, el COAATT com a centre acreditat per a la impartició de cursos per a tècnics habilitats en plans d'autoprotecció emetrà, si és el cas, un diploma per poder sol•licitar l'acreditació al departament d'interior.

En aquest enllaç podreu veure el procediment i condicions per a la sol•licitud de l’acreditació.
 
L’admissió el curs serà per estricte ordre d’inscripció, i es portarà a terme amb un mínim de 5 alumnes.


Professorat


El tutor del curs és el Sr. Joan Carles  Francès Tudel,  llicenciat en geografia i tècnic protecció civil.


Programa


Nivell Bàsic
MÒDUL B1 - Introducció a la protecció civil.
Introducció bàsica a la protecció civil de Catalunya.
 •  La prevenció i planificació de riscos greus a Catalunya.
 •  La gestió de les emergències.
 • Tecnologies de suport a la protecció civil.
MÒDUL B2 - Normativa bàsica i relativa a les diferents activitats del decret d'autoprotecció.
 • Normes bàsiques d’autoprotecció.
 • Normes tècniques d’autoprotecció.
MÒDUL B3 – Pautes bàsiques per a l'elaboració dels plans d'autoprotecció (PAU).
 • Introducció bàsica a la redacció d’un pau.
 • Anàlisi del risc d’un pau: tipus de risc associat.
 • Descripció dels mitjans i mesures d’autoprotecció.
 • Estructura organitzativa d’un pau.
 • Implantació, manteniment i actualització d’un pau.
MÒDUL B4 - Exercicis pràctics i treball mòdul bàsic.

En el següent enllaç podreu veure el calendari del curs
CALENDARIMetodologia


Cada nivell constarà d’una sessió introductòria, i els corresponents mòduls de continguts teòrics de seguiment online. Un cop finalitzat cada mòdul s'haurà de realitzar una autoevaluació per saber els coneixaments adquirits, i un exercici pràctic. Al final de cada nivell, la realització dels exercicis pràctics que s'han realtizat amb cada mòdul ens ajudaran a composar un treball final que és un plà d'autoprotecció.
Les sessions introductòries, es realitzarà a les instal•lacions del COAATT. Tindran una durada de dues hores i són de caràcter obligatori.
A partir d’aquest moment s’aniran obrint els mòduls del forma correlativa, cada setmana. Al final de cada nivell es realitzarà un exàmen que es realitzarà presencialment.
Un cop superat l’examen es podrà entregar el treball final .
Per a cada nivell aprovat s’entregarà un diploma amb el qual podeu accedir a l’acreditació.
Durant tot el període es pot contactar amb el tutor o l’administrador, via correu electrònic per resoldre dubtes, i o fer tutories per el desenvolupament del projecte.


Preus


preu col·legiat
preu no col·legiat
termini inscripció
Curs bàsic
440 € 550 €
4 de març de 2017

 • Les inscripcions al curs es faran a través d'aquesta web, a la pestanya d'inscripció.
 • Els alumnes que triïn el sistema de pagament per transferència cal que facin l'abonament abans del dia de termini d'inscripció, al número de compte IBAN ES68 0081 0088 1800 0201 2010 posant PAU i el cognom de l'alumne com a concepte.


Per qualservol dubte podeu contactar amb formacio@apatgn.org o trucar al 977 21 27 99 ext.6 en horari de matí.


LLOC
ON LINE

TARRAGONA (TARRAGONA )


DURACIÓ
0 hores

DATES I HORARIS

 15/03/2018:  de  hores a  hores.
 22/03/2018:  de  hores a  hores.
 29/03/2018:  de  hores a  hores.
 05/04/2018:  de  hores a  hores.
 12/04/2018:  de  hores a  hores.
 19/04/2018:  de  hores a  hores.
 26/04/2018:  de  hores a  hores.
 03/05/2018:  de  hores a  hores.
 10/05/2018:  de  hores a  hores.
 17/05/2018:  de  hores a  hores.
 24/05/2018:  de  hores a  hores.
 31/05/2018:  de  hores a  hores.
 07/06/2018:  de  hores a  hores.
 14/06/2018:  de  hores a  hores.
 21/06/2018:  de  hores a  hores.

MATRÍCULA
Import col·legiats: 440 € (Subvenció inclosa)
Import no col·legiats: 550 €

DETALLS
Dirigit a: PROFESSIONALS EN GENERAL
[ Tornar ]