CURS DE NIVELL BÀSIC DE PREVENCIÓ D'INCENDIS

PRESENTACIÓ

web Es Curs Bàsic de Prevenció i Seguretat en Matèria d'Incendis s'ofereix en l'entorn de la formació continuada, a fi de donar capacitat i coneixements als tècnics que vulguin superar l'exàmen que fa l'ISPC.

OBJECTIUS

L’objectiu del curs és dotar d’una visió global i específica de tot el ventall de reglamentacions, normes, guies i instruccions tècniques, així com saber interpretar i analitzar qüestions tècniques específiques que configuren la prevenció i la seguretat en cas d’incendi als edificis, per tal de formar personal tècnic amb una base sòlida en aquest camp.
Aquest curs prepara per l’accés a l’examen oficial per obtenir la Certificació tècnica de Nivell Bàsic de Prevenció i Seguretat en cas d'Incendi, expedida per l'ISPC, ja que desenvolupa el contingut formatiu mínim del Nivell Bàsic en prevenció d’incendis que s’estableix en l’annex de l’Ordre INT/22/2013, d’1 de febrer, per la qual s’aprova el procediment per a l’habilitació dels tècnics i tècniques d’entitats col·laboradores de l’Administració per actuar en l’àmbit de la prevenció i la seguretat en matèria d’incendis.

A QUI VA DIRIGIT?
Persones amb titulació universitària de primer o segon cicle, de caire científic o tècnic, que desenvolupin la seva professió o bé pretenguin fer-ho en entitats col·laboradores de l’Administració en matèria de prevenció d’incendis, en ajuntaments, consells comarcals o d’altres administracions públiques responsables o participants de la tramitació de llicències d’obres i/o d’activitats, i també personal tècnic redactor i/o director d’execució de projectes tècnics  que contemplin matèria de prevenció d’incendis.

GUIA DOCENT DEL CURS
Descarrega't AQUÍ la guia docent

CALENDARI
Dimecres tarda
Consulta el calendari complert AQUÍ


Amb la colaboració de:


     

 


LLOC
SALA ACTES COAATT
RAMBLA FANCESC MACIÀ, 6 BAIXOS
TARRAGONA (TARRAGONA )


DURACIÓ
64 hores

DATES I HORARIS

 28/02/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 07/03/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 14/03/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 21/03/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 28/03/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 04/04/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 11/04/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 18/04/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 25/04/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 02/05/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 09/05/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 16/05/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 23/05/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 30/05/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 06/06/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.
 13/06/2018:  de 16:00 hores a 20:00 hores.

MATRÍCULA
Import col·legiats: 612 € (Subvenció inclosa)
Import no col·legiats: 765 €

DETALLS
Dirigit a: PROFESSIONALS EN GENERAL
[ Tornar ]