ASSAJOS PER AL RECONEIXEMENT DE PATOLOGIES

PRESENTACIÓ

Els assajos de laboratori per al reconeixement de patologies és un mon ampli, que cal conèixer per poder assessorar als nostres clients sobre quins són els mes recomanables per poder obtenir un diagnòstic clar de l’estat de l’edifici i poder fer una intervenció precisa i acurada.
Conèixer quins son els assajos a realitzar farà que puguem ajustar la intervenció a realitzar, i el pressupost i durada de la mateixa, obtenint millors resultats en la nostra tasca.
Us proposem un curs per conèixer els assajos que es  poden realitzar i quins són els resultats i l’anàlisi dels mateixos per poder fer un informe acurat.

PROGRAMA
  1. Mètodes d’assaig in situ i laboratori
  2. Metodologia i intervenció en obra nova
  3. Metodologia i intervenció en rehabilitació
  4. Practica, anàlisi i interpretació de resultat

PROFESSORS
  • Joan Olona Casas, arqutiecte tècnic, professor de Escola d'Arquitectura La Salle - Universitat Ramon Llull, GUANES-APA SLP, Universitat Politecnica de Catalunya, director tècnci de Olona Casas.
  • Joan Ramon Rossell Amigo, Doctor per la UPC, ARQUITECTE TÈCNIC-SEC. EXECUCIÓ D'OBRES) ENGINYER ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL, professor de la Universitat politècnica de Catalunya  i investigador del Laboratori de Materials de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona .
  • Marc Tous Coll, arquitecte tècnic i professor de l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona.


LLOC
SALA ACTES COAATT
RAMBLA FRANCESC MACIÀ, 6 BAIXOS
TARRAGONA (TARRAGONA )


DURACIÓ
12 hores

DATES I HORARIS

 24/01/2018:  de 16:00 hores a 19:00 hores.
 31/01/2018:  de 16:00 hores a 19:00 hores.
 07/02/2018:  de 16:00 hores a 19:00 hores.
 14/02/2018:  de 16:00 hores a 19:00 hores.

MATRÍCULA
Import col·legiats: 136 € (Subvenció inclosa)
Import no col·legiats: 180 €
[ Tornar ]