ASPECTES TÈCNICS PER A LA REDACCIÓ DEL INFORME ITE

PRESENTACIÓ

Des de la implementació de la IITE s’han anat modificant els software i sistemes de generació del document, i els últims mesos ja s’ha estabilitzat.
El decret determina que des del 2015 ja s’ha de començar a presentar IITE’s d’edificis unifamiliars. 
Aquest fet, juntament amb la comunicació des del Departament d’Habitatge al propietaris de la necessitat de realitzar la inspecció, fa que a la plataforma accedeixin un gran nombre de tècnics que fins ara no l’havien utilitzat.
Aquesta jornada pretén donar directrius bàsiques sobre el procediment administratiu per a la redacció i enviament d’informes a través de la plataforma.

PROGRAMA
 • Alta d’usuari i accés a la plataforma
 • Administració de les dades de l’usuari
 • Entorn de treball de la plataforma
 • Organització de la plataforma
 • Elements funcionals
 • Apartats de l’informe de la inspecció IITE
  • Dades generals
  • Descripció bàsica de l’edifici
  • Envolupant de l’edifici
  • Sistemes constructius
  • Deficiències
 • Estat de conservació
 • Accessibilitat
 • Sostenibilitat
 • Finalitzar informe
 • Configuració de l’applet de Java
PONENT
 Ramon Rebollo. Tècnic Gabinet tècnic COAATT


LLOC
SALA D'ACTES DEL COAATT
RAMBLA PRESIDENT MACIÀ, 6, BAIXOS
TARRAGONA (TARRAGONA )


DURACIÓ
1 hores

DATES I HORARIS

 22/11/2017:  de 16:00 hores a 17:30 hores.

MATRÍCULA
Import col·legiats: 15 € (Subvenció inclosa)
Import no col·legiats: 50 €
[ Tornar ]